Intrastatas – ataskaitų teikimas

INTRASTATAS – duomenų apie Lietuvos prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Intrastato ataskaitų teikimas yra privalomas PVM mokėtojais, užsiregistravusiems Lietuvos Respublikos arba užsienio apmokestinamiems asmenims, kurie vykdydami prekybinius sandorius su Europos Sąjungos valstybių ūkio subjektais, išveža arba įsiveža prekių, kurių metinė vertė didesnė nei Statistikos departamento apskaičiuotoji asimiliacijos riba (skelbiama oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ kiekvienais metais iki spalio 30d.). Intrastato ribos 2020: https://osp.stat.gov.lt/intrastato-ribos

Intrastato sistemos taikymą nustato Europos Sąjungos teisės aktai, o už jų nevykdymą numatyta administracinė atsakomybė. Įmonė, privalanti teikti Intrastato ataskaitas, dėl jų pildymo gali kreiptis į tarpininkus.
Nuo 2016-12-01 UAB “Laimonas ir broliai” taiko mažiausias intrastato kodo nustatymo kainas –  vieno prekės kodo nustatymas kainuoja tik 0,9 Euro.

Intrastato ataskaitų užpildymas ir teikimas Muitinei elektroniniu būdu kainuoja nuo 25 Eurų + PVM. Rankiniu būdu – nuo 29 eurų +PVM.
Faktai: Apie 300 pateiktų Intrastato ataskaitų per metus, kelios dešimtys aktyvių Intrastato teikimo sutarčių – mūsų klientai šiuo metu gerina savo pagrindinės veiklos rodiklius, neapkrauna savo darbuotojų jiems nebūdingomis funkcijomis ir rūpesčius dėl Intrastato teikimo Muitinei perduoda UAB „Laimonas ir broliai“.  Jums tereikia surinkti pirkimo-pardavimo sąskaitas ir paskambinti mums.
Pasirašysime sutartį, ir nuo tos dienos Intrastato ataskaita rūpinsis mūsų įmonė:
• Kiekvieną mėnesį priminsime apie Intrastato duomenų surinkimą;
• Kiekvienais metais pranešime apie Intrastato ribų pasikeitimus;
• Jūsų pageidavimu, kiekvieną mėnesį iš Jūsų paimsime duomenų masyvus;
• Nustatysime Intrastato prekių kodus, klasifikuosime prekes, patikslinsime prekių svorius;
• Užpildysime ataskaitas ir pateiksime Muitinei;
• Užtikrinsime Intrastato ataskaitų įregistravimą ir patvirtinimą;
• Pateiksime įmonei Intrastato ataskaitos egzempliorius;
• Patikslinsime ataskaitas, atsiradus papildomiems dokumentams;
• Nemokamai pateiksime tuščias ataskaitas Muitinei, jei įmonė nevykdys eksporto-importo veiklos.
Visą duomenų surinkimą, kodų nustatymą, prekių klasifikavimą, dokumentų užpildymą, pateikimą atliekame laiku ir tiksliai (terminus numatome sutartyse).

Ataskaitų duomenys IDAIS sistemoje patvirtinami tik tuo atveju, jeigu jie pateikti be klaidų. Po ataskaitų pateikimo jų kopijas saugosime 2 metus.

Esant poreikiui, konsultuojame Intrastato ir Muitinės formalumų klausimais įvežamoms ir išvežamoms prekėms iš trečiųjų šalių.