Intrastatas – ataskaitų teikimas

INTRASTATAS – duomenų apie Lietuvos prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Intrastato ataskaitų teikimas yra privalomas PVM mokėtojais, užsiregistravusiems Lietuvos Respublikos arba užsienio apmokestinamiems asmenims, kurie vykdydami prekybinius sandorius su Europos Sąjungos valstybių ūkio subjektais, išveža arba įsiveža prekių, kurių metinė vertė didesnė nei Statistikos departamento apskaičiuotoji asimiliacijos riba (skelbiama oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ kiekvienais metais iki spalio 30d.). Intrastato ribos 2022: https://osp.stat.gov.lt/intrastato-ribos;

PVM mokėtojai registruojami Bendro naudotojų valdymo (BAP) portale https://bap.lrmuitine.lt. Muitinės informacinių technologijų paslaugų centro telefonas (8 5) 236 2302. Muitinės elektroninių paslaugų portalo naudotojo vadovas yra BAP portale adresu https://bap.lrmuitine.lt; Sėkmingai užsiregistravus BAP portale galima prisijungti prie Intrastato sistemos IDAIS portalo adresas https://intrastat.lrmuitine.lt

Intrastato sistemos taikymą nustato Europos Sąjungos teisės aktai, o už jų nevykdymą numatyta administracinė atsakomybė. Įmonė, privalanti teikti Intrastato ataskaitas, dėl jų pildymo gali kreiptis į tarpininkus.
Nuo 2004-05-01 UAB “Laimonas ir broliai”  Intrastato kodo nustatymo kainos –  vieno prekės kodo nustatymas kainuoja tik 0,9 Euro. Prekių siuntos kodo nustatymas – 5 eurai+PVM.

Intrastato ataskaitų užpildymas ir teikimas Muitinei elektroniniu būdu kainuoja nuo 29 eurų + PVM. Galimas duomenų pateikimas Exel lentelėmis. Rankiniu/popieriniu būdu Ataskaitos nebepriimamos. Yra galimybė ir pateikimo be užpildymo – Jūs atsiunčiate mums jau užpildytą Intrastat ataskaitą, mes tik patikriname, ištaisome klaidas ir pateikiame – kaina nuo 15 eurų.

Faktai: Apie 300 pateiktų Intrastato ataskaitų per metus, kelios dešimtys aktyvių Intrastato teikimo sutarčių – mūsų klientai šiuo metu gerina savo pagrindinės veiklos rodiklius, neapkrauna savo darbuotojų jiems nebūdingomis funkcijomis ir rūpesčius dėl Intrastato pildymo ir teikimo Muitinei perduoda UAB „Laimonas ir broliai“.  Jums tereikia surinkti pirkimo-pardavimo sąskaitas ir paskambinti mums.

Jei nemokate prisijungti prie Muitinės sistemų, ne bėda, už 100 eurų+ PVM galėsime Jus padaryti Muitinės sistemų naudotojais. Pasirašysime sutartį, gausime įgaliojimus, prijungsime Jus prie Muitinės sistemos ir Intrastato ataskaitomis rūpinsis mūsų įmonė:
• Kiekvieną mėnesį priminsime apie Intrastato duomenų surinkimą;
• Kiekvienais metais pranešime apie Intrastato ribų pasikeitimus ( kai ribos keisis);
• Jūsų pageidavimu, kiekvieną mėnesį iš Jūsų paimsime duomenų masyvus;
• Nustatysime Intrastato prekių kodus, klasifikuosime prekes, patikslinsime prekių svorius;
• Užpildysime ataskaitas ir pateiksime Muitinei;
• Užtikrinsime Intrastato ataskaitų įregistravimą ir patvirtinimą;
• Pateiksime, įmonei pageidaujant,  Intrastato ataskaitos popierinius egzempliorius;
• Patikslinsime ataskaitas, atsiradus papildomiems dokumentams;
• Nemokamai pateiksime tuščias ataskaitas Muitinei, jei įmonė nevykdys eksporto-importo veiklos.
Visą duomenų surinkimą, kodų nustatymą, prekių klasifikavimą, dokumentų užpildymą, pateikimą atliekame laiku ir tiksliai (terminus numatome sutartyse).

Ataskaitų duomenys IDAIS sistemoje patvirtinami tik tuo atveju, jeigu jie pateikti be klaidų. Po ataskaitų pateikimo jų kopijas saugome 2 metus.

Esant poreikiui, konsultuojame Intrastato ir Muitinės formalumų klausimais įvežamoms ir išvežamoms prekėms iš trečiųjų šalių.