Viena iš pagrindinių mūsų įmonės veiklų – Intrastato ataskaitų pildymas ir pateikimas muitinei.

 

APIE INTRASTATĄ

Intrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Intrastato ataskaitų teikimas yra privalomas PVM mokėtojais, užsiregistravusiems Lietuvos Respublikos arba užsienio apmokestinamiems asmenims, kurie vykdydami prekybinius sandorius su Europos Sąjungos valstybių ūkio subjektais, išveža arba įsiveža prekių, kurių metinė vertė didesnė nei Statistikos departamento apskaičiuotoji asimiliacijos riba (skelbiama oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ kiekvienais metais iki spalio 30d.). Intrastato ribos 2023 metais: https://osp.stat.gov.lt/intrastato-ribos;

PVM mokėtojai registruojami Bendro naudotojų valdymo (BAP) portale https://bap.lrmuitine.lt. Muitinės informacinių technologijų paslaugų centro telefonas (8 5) 236 2302. Muitinės elektroninių paslaugų portalo naudotojo vadovas yra BAP portale adresu https://bap.lrmuitine.lt; Sėkmingai užsiregistravus BAP portale galima prisijungti prie Intrastato sistemos IDAIS portalo adresas https://intrastat.lrmuitine.lt

Intrastato sistemos taikymą nustato Europos Sąjungos teisės aktai, o už jų nevykdymą numatyta administracinė atsakomybė. Įmonė, privalanti teikti Intrastato ataskaitas, dėl jų pildymo gali kreiptis į tarpininkus.

 

MŪSŲ PASLAUGOS – INTRASTATO ATASKAITŲ PILDYMAS

 • Nuo 2004-05-01 UAB „Laimonas ir broliai” pildo Intrastato ataskaitas. Intrastato kodų nustatymo kainos –   1 prekių siuntos Intrastato kodų nustatymas – 5 eurai + PVM.
 • Intrastato ataskaitos užpildomos ir teikiamos Muitinei elektroniniu būdu. Bendra 1 mėnesio ataskaitos kaina nuo 27 eurų + PVM. Galimas duomenų pateikimas Exel lentelėmis – taikome nuolaidas. Galime patikrinti ir pateikti Jūsų nepilnai paruoštą Intrastato ataskaitą – kaina nuo 20 eurų + PVM.
 • Už papildomą mokestį 50- 100 eurų +PVM galime priregistruoti Jus Muitinės sistemoje, jei neturite galimybių prisijungti per el. valdžios vartus. Surenkame duomenis, nustatome kodus, klasifikuojame prekes, pildome dokumentus ir juos pateikiame laiku ir tiksliai.
 • Jei neturite elektroninio parašo, sutvarkysime prisijungimą ir be parašo, tik ilgiau užtruks ir gali būti ribojamos teisės Muitinės sistemoje. Prijungiame prie Intrastato sistemos  įmones, kurioms vadovauja užsienio piliečiai. Pasirašysime sutartį, gausime įgaliojimus, prijungsime Jus prie Muitinės sistemos ir rūpinsimės Intrastato ataskaitomis delegavimo laikotarpį:
  • Kiekvieną mėnesį priminsime apie Intrastato duomenų surinkimą;
  • Kiekvienais metais pranešime apie Intrastato ribų pasikeitimus ( kai ribos keisis);
  • Kiekvieną mėnesį iš Jūsų paimsime duomenų masyvus (galite siusti elektroniniu paštu);
  • Nustatysime Intrastato prekių kodus, klasifikuosime prekes, patikslinsime prekių svorius;
  • Užpildysime ataskaitas ir pateiksime Muitinei;
  • Užtikrinsime Intrastato ataskaitų įregistravimą ir patvirtinimą;
  • Intrastato ataskaitos kopijas (išrašus) klientams išsiunčiame elektroniniu paštu;
  • Patikslinsime ataskaitas, atsiradus papildomiems dokumentams;
  • Nemokamai pateiksime tuščias ataskaitas Muitinei, jei įmonė nevykdys eksporto-importo veiklos.
  Visą duomenų surinkimą, kodų nustatymą, prekių klasifikavimą, dokumentų užpildymą, pateikimą atliekame laiku ir tiksliai (terminus numatome sutartyse, sutartis galima nutraukti per 30 dienų).

Ataskaitų duomenys IDAIS sistemoje patvirtinami tik tuo atveju, jeigu jie pateikti be klaidų. Po Intrastato ataskaitų pateikimo, jų kopijas saugome 2 metus.

Mūsų tikslas- pateikti ataskaitas su mažiausiomis laiko ir darbo sąnaudomis mūsų klientams. Esant poreikiui, konsultuojame Intrastato ir Muitinės formalumų klausimais, įvežamoms ir išvežamoms prekėms iš trečiųjų šalių. Susisiekite su mumis.

Intrastatas ir ekstrastatas: kas tai – Abu šie terminai apibūdina apskaitos sistemas, kuriose fiksuojami duomenys apie Lietuvos prekybą su kitomis šalimis. Pagrindinis skirtumas tas, kad Intastatas skirtas apskaitai su Europos Sąjungos valstybėmis, o Ekstrastatas su ne Europos Sąjungos valstybėmis. Šiuos duomenis kaupia muitinės departamentas, o vėliau perduoda statistikos departamentui ir apdoroti duomenys būna panaudoti gerinti ekonominei situacijai.

INTRASTATO RIBOS

Intrastato ribos 2023:

 • Įvežimui nuo 500 tūkst. EUR.;
 • Išvežimui nuo 300 tūkst. EUR.

Esant poreikiui,  konsultuojame klientus deklaravimo Muitinėje klausimais. Išsami informacija apie Intrastatą: https://intrastat.lrmuitine.lt/

Dėl Intrastato ataskaitų teikimo prekiaujant su Šiaurės Airija nuo 2021 m

Nuo 2021 m. sausio 1 d. statistinę informaciją apie prekybą prekėmis su Jungtinės Karalystės dalimi – Šiaurės Airija – privaloma teikti Intrastato statistinėje ataskaitoje Išvežimas UPS-01 ir (arba) Intrastato statistinėje ataskaitoje Įvežimas UPS-02

FAKTAI

Apie 350 pateiktų Intrastato ataskaitų per metus, kelios dešimtys aktyvių Intrastato teikimo sutarčių – mūsų klientai šiuo metu gerina savo pagrindinės veiklos rodiklius, neapkrauna savo darbuotojų jiems nebūdingomis funkcijomis ir rūpesčius dėl Intrastato pildymo ir teikimo Muitinei perduoda UAB „Laimonas ir broliai“.  Jums tereikia surinkti pirkimo-pardavimo sąskaitas (Invoisus) ir paskambinti mums.

 

Intrastato ataskaitų pildymas